Playgroundaffichedef07.gif

Vandaag de dag tasten steeds meer kunstenaars de grenzen tussen verschillende disciplines af. Choreografen werken samen met beeldende kunstenaars, theatermakers experimenteren met video en film, kunstenaars incorporerenperformance in hun tentoonstellingen of muzikanten staan als acteurs op scène. Dit resulteert niet steeds in reguliere formats zoals de theatrale black box of de white cube-tentoonstelling, maar eveneens in volledig nieuwe vormen of presentaties.

Met Playground focust STUK specifiek op het raakvlak tussen beeldende kunst en podiumkunsten. Dit nieuwe internationale live art festival brengt voorstellingen, installaties en acties samen die door hun objectmatige karakter, omgang met het publiek of radicaal andere formats afwijken van gekende presentatie- vormen. Een groot aantal voorstellingen zijn nieuwe producties, andere zijn buitenlandse creaties die STUK voor het eerst naar België brengt. Het jaarlijkse festival Playground situeert zich binnen een internationale context en gaat samenwerkingen aan met buitenlandse organisaties.