Miet Warlop

Grote Hoop / Berg

STUK

Miet Warlops opleiding situeert zich binnen de beeldende kunst, maar daarna maakte ze vooral voorstellingen en performances. Grote Hoop/Berg verwijst naar veelheid, hoop en labiliteit en verzamelt een aantal eenvoudige acties en situaties. Het is een zoektocht naar de band tussen haar werk en het publiek. Playground toont video’s van een aantal interventies die tot het onderdeel Play the Life behoren: positieve, haast manische interventies die te maken hebben met inleving en menselijk contact. Naast dit videowerk brengt Warlop ook een paar onaangekondigde acties.

zaaltekst

var/media/events/.thumbs/2ff47ca174b92f55ccdb16022816963b.jpg STUK_Event/gallery/.thumbs/15ff6b3bfda600345a8ab9e5b262f371.jpg STUK_Event/gallery/.thumbs/d9fa6246cc150e7ee16a63fa0c5d2c74.jpg STUK_Event/gallery/.thumbs/026e826eb27e9a13f09b16a9ff4642d4.jpg