Catherine Sullivan

The Chittendens

31 okt - 7 nov 08 . 14:00 - 23:00 . STUK Expozaal
STUK Expozaal

Catherine Sullivan (USA) was aanvankelijk actrice en regisseur, pas later stapte ze over naar beeldende kunst. Doorheen haar films en installaties onderzoekt Sullivan de eigenheid van spel, performance, de spanning tussen acteurs en de rollen die ze spelen. Voor de vijfdelige filminstallatie The Chittendens (2005) verkleedt ze zestien acteurs in traditionele kostuums verbonden met stereotiepe, historische personages zoals de secretaresse, de manager of de gespierde macho. Aan elk van hen worden vervolgens bepaalde gedragspatronen en emoties gelinkt. Op de muziek van componist Sean Griffin worden ruimte muziek, theater, film en choreografie op intrigerende wijze met elkaar verbonden.

zaaltekst

var/media/events/.thumbs/21d858e3236e2a879e2ffe390664aae2.jpg STUK_Event/gallery/.thumbs/34b55f84683a77deb2870dd2f9427b41.jpg STUK_Event/gallery/.thumbs/49e024e4f8b570e7b5b16d8f422b0856.jpg