STUK & de Appel Amsterdam

The manifold (after) lives of performance

vr 13 nov 09 . 14:00 - 18:00
Cinema ZED

Waar een performance aanvankelijk een eenmalig live moment was, maken performancekunstenaars vandaag steeds meer gebruik van andersoortige modellen om hun werk te presenteren. Scripts voor heropvoeringen, persoonlijke archieven, scenario’s voor gebeurtenissen, een idee of tekst dat als kunstwerk begeestert… Ook gaan ze meer bewust om met de sporen van of aanzetten tot hun performances. Gelijktijdig hebben curatoren en programmatoren een praktijk ontwikkeld rond het organiseren en registeren van nieuwe formats om het live moment te vatten. Aan de hand van ‘cases’ en een breed debat, buigen STUK en de Appel zich opeenvolgend in Leuven en in Amsterdam over deze materie en belichten ze een aantal bijzondere praktijken. Beide dagen haken in elkaar, en kennen een week nadien een vervolg op het PERFORMA-festival in New York.

Een van de ‘cases’ die in Leuven aan bod komen is TIME, het tweejaarlijks multidisciplinaire festival dat op 13 november in Gent van start gaat. Anders dan de voorgaande edities, kozen gastcuratoren Els Dietvorst en Dirk Braeckman ervoor om een boek te presenteren, eerder dan een reeks voorstellingen en performances. Hun keuze voor dit boek vol kunstenaarsbijdrages als artistiek statement lichten ze tijdens dit symposium toe.

13 nov STUK kunstencentrum
reserveren via ticket@stuk.be

14 nov Theatre Frascati, Zaal 3, Amsterdam
reserveren via Theatre Frascati: 0031 020 626 68 66
meer info www.deappel.nl

Programma 13 nov STUK
14.00: Introduction Organisation (Ann Demeester, Eva Wittocx)
14.15: Keynote Lecture by Annie Fletcher (IE/NL)
15.00: Case Study Presentation by David Weber-Krebs (BE) & Alexander Schellow (DE)
15.20: Case Study Presentation by Eva Meyer Hermann (DE) “Allan Kaprow – Art as Life”
15.40: Break
16.10: Case Study Presentation by Els Dietvorst (BE) & Dirk Braeckman (BE) (Time is a book)
16.30: Case Study Presentation by Sarah Vanhee (BE) – The manifold forms of performance
16.50: Round Table Conversation moderated by Annie Fletcher

Klik hier voor het volledige programma in Leuven en Amsterdam.

 

 

gratis,

STUK_Event/gallery/.thumbs/9ae42852e564de9f7f8eb72aed023728.jpg