The manifold (after)lives of performance (II)

vr 12 nov 10 . 14:00-18:00
Cinema ZED

Waar een performance aanvankelijk een eenmalig live moment was, maken performancekunstenaars vandaag steeds meer gebruik van andere modellen om hun werk te presenteren. Scripts voor heropvoeringen, persoonlijke archieven, scenario's voor gebeurtenissen, een idee of tekst dat als kunstwerk begeestert, ...

Vorig jaar werkten STUK en De Appel voor het eerst samen voor een dubbelsymposium dat op deze thematiek en aantal cases focust. Terwijl in 2009 de kunstenaarspraktijk belicht werd, ligt de focus nu op hoe organisaties en instellingen omgaan met het verzamelen, documenteren en heropvoeren van live performances. Beide namiddagen, doen dit aan de hand van cases en een breed debat.

De studiedag in STUK wordt geopend door een lezing van Sven Lütticken (D/NL) en brengt vervolgens o.a. presentaties van Jenny Schlenzka (MOMA New York) die inzoomt op de rol van performance binnen het collectiebeleid van het Museum of Modern Art, en Marie de Brugerolle (F) die zich verdiepte in het oeuvre en archief van Guy de Cointet, een documentaire draaide en heropvoeringen van zijn performances begeleidt.

vr 12 nov (14:00-18:00) Cinema Zed
za 13 nov Theater Frascati, Amsterdam (14:00 -18:00) - info: www.deappel.nl

Klik hier voor het programma

applestuk.jpg

gratis (gelieve te reserveren)