Audrey Cottin [FR]

Leuven Clapping Group

do 3 - zo 6 nov 11, verschillende keren, onaangekondigd . Museum M & STUK
STUK

Audrey Cottin herdenkt de praktijk van de ‘claque’: in lang vervlogen tijden huurden theaters toeschouwers in om te applaudisseren en zo het succes van een productie te garanderen. De ‘claque’ kende vooral in de 19de eeuw haar hoogdagen. Het handgeklap voortgebracht door de Leuven Clapping Group en het applaus dat na een theaterstuk ontstaat, is echter niet hetzelfde. Na een voorstelling willen mensen hun goedkeuring, hun enthousiasme hoorbaar maken. Het klappen van de Leuven Clapping Group duikt op verschillende plaatsen op en heeft geen exact doel. Waar klapt men voor? Is het een symbolisch gebaar? De Clapping Group doet nadenken over het complexe sociale gebaar dat we kennen als applaus.

Leuven Clapping Group zoekt enthousiaste klappers! Meer info bij Evelyn Simons of in deze bijlage.

GRATIS

© A. Schreyen
var/media/events/.thumbs/7c6874848d1d4e6b3ebecdd605975fad.jpg