Isidoro Valcarcel Medina [ES]

18 pictures and 18 stories

zo 11 nov 12 . 19:30
STUK Labozaal

Begin 2011 begon de Amsterdamse organisatie If I Can’t Dance een onderzoek naar het werk van de Spaanse conceptuele kunstenaar Isidoro Valcarcel Medina (°1937). Hij maakte meteen duidelijk dat hij een louter historisch onderzoek niet zag zitten en kwam zelf met een ander voorstel: hij creëerde een nieuw werk, Performance in Resistance, dat bestaat uit 18 foto’s die hij in Madrid op straat genomen heeft. De 18 foto's blijken 'heropvoeringen' te zijn van 18 verschillende acties die Isidoro tussen 1965 en 1993 heeft uitgevoerd. Veel van deze performances zijn nooit gedocumenteerd, en het nieuwe werk stelt dus de fricties tussen het document en het live moment aan de kaak, tussen fictie en feit, en heden en verleden. 

Het Spaanse collectief Bulegoa nam dit als vertrekpunt voor verdere bevraging van het oeuvre van Isidoro. Met 18 pictures and 18 stories worden de 18 foto's vertoond in STUK en 3 sprekers worden uitgenodigd om een verhaal te vertellen. Iedere spreker neemt één foto als uitgangspunt. Tijdens de presentatie is Isidoro beschikbaar aan de telefoon voor vragen van publiek of verteller. Natuurlijk zijn er verschillende benaderingen mogelijk: kunsthistorisch, associatief, artistiek, performatief, ... 

Concept: Bulegoa en Isidora Valcarcel Medina Producent: If I Can’t Dance Storytellers: Dora Garcia, Myriam Van Imschoot, Koen Brams

EU_logo_NL.jpg

Basis €10 | Reductie €6

© IsidoroValcarcelMedina
var/media/events/.thumbs/9f3e5c44854602ce410848f447dc0ed6.jpg