playground2014.jpg

Playground 2014
Kunstenaars combineren steeds vaker elementen uit beeldende kunst met podiumkunsten. Naast het individueel werken aan hun oeuvre ervaren kunstenaars het als een uitdaging en meerwaarde om samen te werken met anderen en hun creatie live te presenteren aan een publiek. Tegelijkertijd zoeken theatermakers en choreografen regelmatig een meer visuele beeldende taal op.

Playground kiest al voor de achtste keer op rij voor de boeiende zone tussen die verschillende kunstdisciplines. Het stille aspect van beeldende kunst contrasteert met het karakter van de gedeelde live-ervaring. Kunstenaars vertalen hun beeldend vocabularium binnen de parameters van tijd en ruimte in een podiumzaal. Een heel aantal performances nodigen uit om onderwerpen en (kunst)objecten op ongewone, niet-conventionele manieren te belichten of te onderzoeken. De actie of interactie primeert op het objectkarakter van wat getoond wordt.

Twee kunstenaars, Ellie Ga en Markus Schinwald, zijn zowel aanwezig met een museale tentoonstelling in M als met een live performance in STUK. In haar nieuwe creatie vertaalt Joëlle Tuerlinckx haar beeldend universum naar het podium, waarin tekst, beeld en geluid elkaar doorkruisen. In ander nieuw werk van Alexandra Pirici & Manuel Pelmus worden een reeks gekende kunstwerken omgezet naar continue performances in de tentoonstellingsruimte. De voorstelling van Béatrice Balcou is als een ceremonie voor één enkel kunstwerk. In STUK brengt Meryem Bayram een scenografie waarbij een mobiele installatie van grote pop-upvormen centraal staat. Meer te ontdekken werk is van Julian Hetzel, Guy de Cointet, Marthe Ramm Fortun, Paul Hendrikse en Alexandre Singh.