© The Bridegroom by Guy de Cointet, video of a posthumous rehearsal with Tery Arnold, © Jane Zingale & Tery Arnold, 1984

THE BRIDEGROOM SUITES: 3 PERFORMANCES AFTER THE BRIDEGROOM OF GUY DE COINTET, 1983

GUY DE COINTET (FR)

The Bridegroom is een korte dialoog tussen een schrijver en zijn nicht, Pamela. Aan de hand van mime, choreografie en het taalspel van Guy de Cointet gaan ze op zoek naar een verloofde voor de vrouw. Na een eerdere tentoonstelling en meerdere voorstellingen brengt Playground nu The Bridegroom Suites. Deze performance battle brengt een aaneenschakeling van drie korte interpretaties van de Cointets laatste, nooit opgevoerde performance. Op basis van een manuscript en notities zetten drie jonge kunstenaarsduo’s hun versies naast elkaar.

Guy de Cointet by Julie Bena & Hanne Lippard, Pauline Haudepin & Marianne Deshayes, Romain Gandolphe & Axelle Pinot | 
curated by Marie de Brugerolle and Hugues Decointet | with the support of the Guy de Cointet Society | courtesy Air de Paris (Paris) | thanks to Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon, Paraguay, Terry Arnold, Jane Zingale, Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Paris